Leštidlo Messing 1 kg

Leštidlo na mosaz Messing 1 kg

Pasta je určena k leštění mosazi, chromu, niklu, hliníku, stříbra, antikora, mědi, cínu a tvrdých umělých hmot. Lze ji též s úspěchem použít k odstraňování asfaltových skvrn z karosérií a hmyzu z čelních skel, reflektorů a státních poznávacích značek. Slouží též jako krátkodobá ochrana proti oxidaci.

10235
1 609,00 Kč

1 330,00 Kč bez DPH

Vlastnosti

Měrná jednotka
ks
Hmotnost
0.98 Kg
 

Pasta se nanáší v malém množství na cíděný předmět měkkým, nejlépe flanelovým hadříkem a vyleští se.

Opatření první pomoci

Všeobecné pokyny: Při práci používejte ochranné rukavice.

Po vdechnutí: Zabezpečte čerstvý vzduch. Při potížích zajistěte lékařské ošetření. Po kontaktu s pokožkou: Při kontaktu s pokožkou opláchněte postižené místo vodou a mýdlem. Při přetrvávajících dráždění pokožky vyhledejte lékaře. Po kontaktu s očima: Po kontaktu s očima důkladně vypláchněte oči dostatečným množstvím vody a poraďte se s lékařem. Po použití: Vypláchněte ústa a zapijte dostatečným množstvím vody. Nevyvolávejte zvracení. Zajistěte lékařské ošetření. 

Pokyny pro lékaře: Ošetřujte symptomaticky

R52/53: škodlivý pro vodní organizmy, může mít ve vodstvu dlouhodobější škodlivé účinky

R66: opakovaný kontakt může vést k popraskání pokožky

S56: tento výrobek a jeho obaly likvidujte jako problematické odpady

Likvidace odpadu: Čisté plechové obaly odevzdejte do sběrných surovin. Obaly a zbytky leštící pasty odevzdejte k likvidaci jako nebezpečný odpad.

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také: