Označení hadic, bandážovací pásky

Označte si snadno pivní vedení. Značíme obvykle zleva do prava.